Υπηρεσίες στήριξης στο περιγεννητικό πένθος
Όταν πενθείς, έχεις ανάγκη ανθρώπους που θα περπατήσουν στο πλάι σου χωρίς κριτική, με κατανόηση.
Gail Sheehy