Υπηρεσίες στήριξης στο περιγεννητικό πένθος
(αποβολή εμβρύου, διακοπή εγκυμοσύνης, υπογονιμότητα)
Όταν πενθείς, έχεις ανάγκη ανθρώπους που θα περπατήσουν στο πλάι σου χωρίς κριτική, με κατανόηση.
Gail Sheehy